ANALOGICZNY UKŁAD

Zupełnie analogiczny układ jak u koniowatych ste­powych i górskich odnajdujemy u antylop. Antylopy stepowe zachowują się podobnie jak koń, natomiast nasza antylopa górska, kozica, przewyższa s:apewne umiejętnością przystosowywania i odmierzania ru­chów wszystkie w ogóle ssaki z wyjątkiem naczelnych (prymatów). Podziwu godne jest zwłaszcza, jak zwie­rzęta te potrafią odmierzonym stąpnięciem trafić zaw­sze na właściwe miejsce, bez konieczności rezygno­wania przy tym z oszczędnej energetycznie koordyna- cji dziedzicznej galopu. Kozice przebiegają w rytmie galopu nawet po usypiskach skalnych z niewygładzo- nych i bardzo różniących się rozmiarami kamieni i czasem tylko jakieś drobne synkopy, dzięki którym rytm ten zyskuje jedynie na elegancji, zdradzają, iż nakładanie się ruchów sterowanych nie całkiem prze­cież wystarcza i że kozica musi jednak uciec się nie­raz do hamowania i odhamowywania koordynacji dziedzicznej, aby skutecznie dostosować ją do struk­tury podłoża.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.