BRZASK ŚREDNIOWIECZA

Pora wrócić na zachód Europy. Dawną rzymską Galię, od schyłku V w. królestwo Franków, można śmiało nazwać kolebką średniowiecza, pojętego nie jako określony przedział czasowy historii, lecz jako nowa formacja społeczno-gospodarcza. To tu właśnie, w państwie Franków, które za Karola Wielkiego skupi pod swą kontrolą niemal wszystkie ludy germańskie, wykształcą się feudalne stosunki społeczne i gospodarcze, tu uformuje się średniowieczny model państwa i jego hierarchii klasowej. Miej­sce niewolnika zajmie wolny (w sensie wolności osobistej, z czasem coraz bardziej zresztą ograniczonej) chłop-osadnik, uprawiający rolę, lecz zobowiązany do płacenia daniny swemu panu-rycerzowi. Rycerz będzie zobowiązany do udziału w wypra­wach wojennych na każde zawołanie, jako wasal wyższego w hierarchii społecznej pana-możnowładcy, do służby na jego dworze w czasie pokoju.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.