Kategoria: Uncategorized

WASALE I LENNICY

Możnowładca — baron, hrabia, margrabia czy książę — będzie z kolei wasalem samego króla, stojącego na najwyższym szczeblu hierarchicznej drabiny. Król nadawał wasalom — za usługi, wierność, współudział w rządach i pomoc orężną w czasie wojny — przywileje, zasz­czyty i dobra