DLA WIELU KRĘGOWCÓW

Dla bardzo wielu kręgowców żywotne znaczenie ma ciąg ruchowy dostosowany do bardzo szczególnych danych przestrzennych i toczący się aż do końca z bły­skawiczną prędkością, bez opóźnień związanych z cza­sami reakcji. Wystarcza jednak drobne przesunięcie akcentu, jak to, które niechybnie dokonało się w za­chowaniach z udziałem ciekawości u zwierząt wyż­szych, zwłaszcza w samoeksploracji u naszych bez­pośrednich poprzedników, aby na plan pierwszy, w sensie wartości dla utrzymania gatunku, wysunęło się zdobywanie wiedzy. Umiejętność, która pierwot­nie służyła jedynie wydolności motorycznej, staje się teraz ważkim narzędziem badania. Eksploratywna za­bawa małego dziecka ma co najmniej takie samo znaczenie dla wytworzenia i rozbudowy wewnętrzne­go modelu otoczenia przestrzennego, jak dla nauki dobrze opanowanych koordynacji ruchowych.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.