DOPUSZCZAJĄCA KUMULACJA

Dopuszczająca kumulację tradycja znaczy nie mniej i nie więcej niż dziedziczenie właściwości nabytych. Przekazywanie i upowszechnianie wiedzy ludzkiej odbywa się z taką szybkością i jest czymś tak zadzi­wiającym, że wydaje się niemal wybaczalne, gdy nie­którzy zapominają, iż również dla ludzkiego ducha podłożem jest to, co organiczne, materialne. Szczęśli­wy pomysł jednego jedynego człowieka może na zaw­sze powiększyć w sposób istotny wiedzę posiadaną przez ludzkość, jedna myśl kogoś młodszego może wy­wrzeć taki wpływ na nastawienie naukowe i wręcz na całokształt postawy duchowej starszego, że mieliby­śmy prawo powiedzieć, iż ten młodszy jest starszemu ojcem duchowym. Kiedy byłem młodym człowiekiem, na moją zasadniczą postawę wobec przyrodoznawstwa i ogólnych zagadnień teoriopoznawczych bardzo wpły­nął mój przyjaciel, Gustaw Kramer, o osiem lat ode mnie młodszy.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.