DWA WIELKIE STYLE

  1. Poza budowlami sa­kralnymi tradycje antyku zostały jednak rzeczywiście zarzucone. Germanie i Słowianie znali przede wszystkim budownictwo drew­niane. Dopiero stabilizacja polityczna, społeczna i kulturowa otworzy po kilku wiekach drogę murowanej architekturze średnio­wiecznej, której zasady konstrukcyjne i estetyczne niewiele jed­nak będą miały wspólnego (a właściwie nic wspólnego, z wyjąt­kiem architektury we Włoszech, południowej Francji czy Hisz­panii) z tradycją antyczną. Zasady te wypracowane zostaną j.uż przez nową Europę, przez nowe ludy, w toku długich poszukiwań i własnych doświadczeń, u fundamentów ich zaś legną odmienne założenia ustrojowe, społeczne, kulturowe i religijne. Kształt bu­dowlom rozwiniętego średniowiecza nadadzą dwa wielkie style: romański (XI — pocz. XIII w.) i gotycki (XII — pocz. XIV w.).

 

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.