FENOMENOLOGIA PROCESU

Fenomenologia procesu nasuwa przypuszczenie, że u ludzi zaczątkiem naśladownictwa było powstanie sensorycznego wzorca. Przypuszczenie to wydało by się z pewnością nader nieprawdopodobne, gdyby nie opisane obserwacje i eksperymenty z ptakami śpiewa­jącymi wskazujące, że u nich naśladowanie głosowe dochodzi do skutku tą właśnie drogą. Niewątpliwie jednak w obu przypadkach u podłoża analogicznych sprawności tkwić musi wysoce skomplikowany apa­rat sensoryczny i nerwowy, przywykliśmy zaś, że taki aparat zastajemy tylko tam, gdzie jego funkcjono­wanie miało efektywnie pokaźną wartość dla zacho­wania gatunku. Zbędne byłoby pytać o wydolność naśladownictwa w zachowywaniu gatunku w przy­padku człowieka, odpowiedzi uprzedzającej pytanie udzieliliśmy w tym podrozdziale już na wstępie.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.