FUNKCJA POŚREDNICZĄCA

Funk­cja pośrednicząca tej aparatury fizjologicznej opiera się, w n.oim pojęciu, na obu omówionych już proce­sach: albo ruch sterowany nakłada się na stanowiącą podłoże koordynację dziedziczną, albo też, jeśli prze­bieg tej ostatniej trwa zbyt długo i jest zbyt sztywny, zostaje ona rozczłonkowana na fragmenty, które jako krótkotrwałe dają się łatwiej i na więcej sposobów ze­spalać, tak że mogą sprostać wymaganiom stawianym przez rozeznanie w przestrzeni.To, co się określa zwyczajowo jako ruch dowolny człowieka, jest już na ogoł produktem nauki ruchu, czyli ruchem zestawionym z najmniejszych elementów motorycznych, „naumianym”, a więc dobrze opano­wanym.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.