GRODY GERMANÓW

Początkowo jednakże Germanie wznosili grody (burgi) otoczone wałami, rowami i drewnianą palisadą prze­de wszystkim jako obiekty warowne wykorzystywane jedynie w chwili najazdu wroga. Chroniła się w nich wówczas ludność plemienia wraz z dobytkiem. W warunkach pokojowych przekła­dano bytowanie w osadach otwartych nad zamykanie się w wa­rowniach, które były w oczach Germanów „mogiłami wolności”. Tak przynajmniej ich niechęć do otaczania siedzib fortyfika­cjami tłumaczy rzymski dziejopis żyjący w I i II w., Tacyt, w swej Germanii (De origine, situ, moribus ac populis Germano- rum). Siady takiego właśnie nie zagospodarowanego wewnątrz wałów, doraźnie wykorzystywanego germańskiego burgu, przetr­wały na wzgórzu Heiligenberg.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.