GRODY OBRONNE

  1. Rzymskie tradycje architektoniczne przetrwały prawie wyłącz­nie na południu Francji i przede wszystkim w kręgu inspiracji Kościoła. Gdzie indziej nowe ludy przystępowały do kształtowa­nia średniowiecznego oblicza Europy bez tradycji rzymskich, których prawie w ogóle nie znały. Opierały się więc przede wszystkim na własnych doświadczeniach, typowych jeszcze nie­kiedy dla wspólnot plemiennych. Chrystianizacja objęła wpraw­dzie szerokie kręgi ludności, od VI w., kiedy ożywioną działalność rozpoczął zakon benedyktynów, zaczęto budować kościoły i klasztory na rozległych obszarach Europy. Budowle klasztorne i sakralne wznoszono z reguły z kamienia, coraz doskonalsze, trwalsze i piękniejsze. Świeckie budownictwo po­zostawało natomiast daleko w tyle w swym rozwoju. Wznoszono prawie wyłącznie obiekty drewniane.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.