ILOŚĆ INFORMACJI

Jest to zatem niegodna zaiste uwagi ilość informa­cji, którą lekceważymy, gdy stwierdzamy: we wszy­stkich gigantycznych epokach dziejów Ziemi, kiedy z istot przed-żywych, głęboko poniżej pozioma bakte­rii, powstali nasi przedludzcy przodkowie, funkcja przechowywania wiedzy i pomnażania jej z pożyt­kiem powierzona była łańcuchowym cząsteczkom ge­nomów. I oto pod koniec trzeciorzędu wkracza nagle na scenę system organiczny o zupełnie innej kon­strukcji, który waży się na to samo, ale sprawia się prędzej i lepiej.Chcąc zdefiniować życie, włączono by na pewno do definicji zdolność uzyskiwania i gromadzenia infor­macji, i także mechanizmy strukturalne, które doko­nują jednego i drugiego. Taka definicja nie obejmo­wałaby jednak specyficznych właściwości i zdolności człowieka. Brakuje w niej istotnej części, mianowicie tego wszystkiego, co składa się na życie ludzkie, życie duchowe.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.