INFORMACJA LEŻĄCA U PODSTAW

Nad­budowa ta posiada własne struktury. Jak każda struk­tura, również i one oznaczają ograniczenie stopni swo­body. Jednakże informacja leżąca u podstaw tych hi­potez roboczych, nie pochodzi z zapasu zaszyfrowane­go w genomie, lecz ze znacznie późniejszej i bardziej zdolnej się przystosowywać tradycji nasze; kultury. Jest to więc informacja mniej wypróbowana i mniej niezawodna, wszelako lepiej może sprostać wymaga­niom współczesnym.Jak już wykładałem, struktury, w któ­rych zawarte jest to wszystko, co określa nasz kul­turowy aparat światoobrazu, są wprawdzie równie ma­terialnej natury jak każdy inny magazyn wiedzy, ale wiele z nich różni się od wszelkich przedludzkich struktur pełniących tę samą funkcję tym, że nie skła­dają się z materii ożywionej. Dużo z tego, co dana kul­tura nagromadziła jako wspólną wiedzę i co określa aparat światoobrazu, a przeto również śwatopogląd jej nosicieli, jest, jak już odnotowano we wskazanym ustępie, zapisane lub, ostatnio, nagrane na pły­tach lub taśmach magnetofonowych.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.