INNA KOMBINACJA

Roz­wiązanie zadania musi być najwyraźniej] funkcją systemu, który powstaje z integracji tych właśnie mechanizmów. Ale w działaniu takiego systemu mu­szą uczestniczyć działania pamięci. Wolfgang Kohler przedstawia, jak szympansy, na których przeprowa­dzał on swe klasyczne eksperymenty dotyczące za­chowania rozumiejącego, systematycznie krok po kro­ku zapoznawały się ze szczegółami postawionego przed nimi problemu i niejako wyuczały się wszy­stkich na pamięć. Podobne obserwacje poczyniono na orangutanie, którego zachowanie opisałem powyżej.Inna kombinacja rozeznania i uczenia się wystę­puje już w najprymitywniejszych formach nauki z prób i sukcesów.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.