ISTNIEJĄCE ZWIĄZKI

Kiedy więc dawniej mowa tyła o po­zytywnej bądź negatywnej foto- czyli heliotaksji, je­szcze dawniej zaś o pozytywnych bądź negatywnych tropizmach, rozumiano przez to nie tylko zwrot w no­wym kierunku, lecz posuwanie się w tę stronę. Nam jednak chodzi teraz o związki, jakie istnieją po­między poznawczymi funkcjami orientacji przestrzen­nej a procesami motorycznymi, które są tym funkcjom podporządkowane. Musimy zatem wypracować wy­raźnie wyodrębnione pojęcia dla obu procesów, po­znawczego i motorycznego. Aby sięgnąć do często używanej metafory o kierowaniu statkiem: musimy wyraźnie oddzielić działalność kapitana, który czer­piąc wiadomości z rozmaitych źródeł ustala położe­nie statku i wylicza najkorzystniej prowadzący do celu kurs, od motorycznych sprawności tego środka lokomocji, będących do dyspozycji kapitana w zdą­żaniu do celu.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.