ISTOTA KULTUROWA

W rzeczywistości istotą kulturową, jaką jest dzisiaj, człowiek stał się w toku typowego procesu filogenetycznego. Przebudowa ludzkiego mózgu pod selekcyjnym naciskiem kumulowania wiedzy przeka­zywanej tradycją nie jest procesem kulturowym, lecz filogenetycznym. Dokonała się ona p o fulguracji my­ślenia pojęciowego. Równocześnie nastąpiło prawdo­podobnie całkowite wyprostowanie ciała i subtelniej­sze zróżnicowanie muskulatury dłoni i palców.Nie należy też mniemać, iżby ustała już filogene­tyczna zmienność naszego gatunku. Przeciwnie, po­spieszne zmiany w ludzkiej przestrzeni życiowej i stwarzane przez nie wymagania pozwalają przypusz­czać, że Homo sapiens jest obecnie w trakcie przyspie­szonych przemian genetycznych. Przemawiają za tym przyspieszeniem również takie obserwacje, jak np. szybki wzrost rozmiarów ciała oraz inne uwarunko­wane udomowieniem cechy.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.