KATEGORIALNA ODMIENNOŚĆ

Kategorialna odmienność człowieka od wszystkich mnych istot żywych — ów rozziew, hiatus, jak się wy­rażał Mikołaj Hartmann, wielki odstęp pomiędzy dwo­ma szczeblami realnego bytu, powstały wraz z fulgu- racją ludzkiego ducha — ma duże znaczenie w zamie­rzeniach, jakie przyświecają tej książce, zwłaszcza zaś niniejszemu rozdziałowi.Tylko nawiasowo i wyłącznie po to, by z góry zapo­biec mieszaniu dwóch fundamentalnie różnych „ce­zur” kategorialnych — mieszaniu, do którego najwy­raźniej sam Mikołaj Hartmann był skłonny — chciał­bym tu jeszcze wspomnieć w kilku słowach o naj­bardziej zagadkowej z nich, owej absolutnie dla na­szego zrozumienia nieprzenikliwej przegrodzie, która rozcina w poprzek nie podlegającą wątpliwości jed­ność naszej własnej istoty, oddzielając procesy subiektywnego przeżywania od tego, co się dzieje w naszym .

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.