KAŻDE Z OSOBNA

Przystąpię teraz do omawiania z osobna każdej z sześciu wymienionych zdolności poznawczych, w ich pierwotnej, w świecie zwierzęcym urzeczywistnionej formie, tak jak byśmy wcale jeszcze nie wiedzieli, że są one systemami cząstkowymi, a tym samym ko­niecznymi warunkami najwyższych, swoistych zdol­ności ludzkich. Kolejność omówienia jest, właśnie z racji wzajemnej niezależności tych podsystemów, dość obojętna. Zacznę od percepcyjnej zdolności ab­strahowania, funkcji poznawczej szczególnego rodza­ju, wzmiankowanej już w „Prolegomenach” (s. 44 i n.). Wiemy również, że ma ona swój udział w rozmaitych osiągnięciach procesów uczenia się.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.