KLUCZOWY BODZIEC

Nazywając tę cechę „bodźcem kluczowym” zakła­damy jako już wiadome, że jej postrzeganie polega na doniesieniu pewnego bardzo skomplikowanego apara­tu przeliczeniowego, który działając selektywnie spra­wia, iż ten tylko szczególny układ bodźców staje się w określony sposób skuteczny. Na zasadzie pattern matching opiera się w dużej części nasze poznanie. Ale w procesach, których po­średnictwo pozwala nam przestrzegać wszystkich na­potykanych w świecie zewnętrznym wzorców zawar­ta jest zdolność najzupełniej dorównująca prawdziwe­mu abstrahowaniu. Właśnie abstrahowaniem jest, kie­dy meldunki z komórek wzrokowych w siatkówce żaby łączone są we wspomniane wyżej powiadomienia i kiedy proces ten funkcjonuje niezależnie od bez­względnych rozmiarów bodźców — chodzi tylko o re­lacje i układy.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.