METODYKA PORÓWNAWCZA

Metodyka porównawcza dostarcza nam kilku środ­ków postulowanej analizy. Jednym z nich jest ozna­czanie prędkości względnej, z jaką zmienia się w cza­sie określona cecha lub zespół cech. Zanim jeszcze fulguracja myślenia pojęciowego wprowadziła możli­wość dziedziczenia cech nabytych, co wielokrotnie po­większyło tempo ich zmienności, przemiana poszcze­gólnych elementów konstrukcyjnych i zasad struktu­ralnych dokonywała się z bardzo różnymi prędkościa­mi. Zasada strukturalna jądra komórkowego pozostała np. ta sama od jednokomórkowca do człowieka, mikro­struktura genomu jest jeszcze dawniejsza. Natomiast makroskopowa budowa rozmaitych typów istot ży­wych przybierała w tym samym okresie rozwoju wszelkie wyobrażalne formy.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.