NAJDROBNIEJSZA INFORMACJA

Nawet wówczas gdy, jak to opisa­no (s. 112), jeden i ten sam ruch instynktowy wypróbowywany jest na rozmaitych obiektach, gdy zatem brak prawdziwego zachowania eksploratywnego, pierwsze próby zwierzęcia całkiem jeszcze niedo­świadczonego nie są nigdy tak zupełnie nieukie- runkowane jak eksperymenty genomu. Nawet wtedy, gdy organizm nie dysponuje na pozór najdrobniejszą i choćby dozą informacji, która by mogła posłużyć mu | do rozwiązania postawionego przed nim problemu, gdy więc, powiedzmy, zamykamy kota w jednej z kla­sycznych „skrzynek z sekretnym mechanizmem”, pró­by znalezienia wyjścia zawsze są od początku ukie­runkowane przez informację chwilową. Nie zaczynają się bynajmniej od kombinowanych na ślepo skur­czów mięśni; kot nie próbuje bynajmniej wydobyć się ze skrzynki takimi na przykład sposobami jak mrużenie oczu czy lizanie łapy.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.