NASUWAJĄCE SIĘ PODEJRZENIE

Systemowi, który dokazuje czegoś takiego, zmusze­ni jesteśmy przypisać bardzo wysoki stopień kompli­kacji. Niemniej nie dziwi nas fakt, że wszystkie te procesy sensoryczne i nerwowe mimo ich tak daleko posuniętej analogii z przebiegami racjonalnymi, roz­grywają się w takich rejonach naszego systemu ner­wowego, które są najzupełniej niedostępne świado­mości i samoobserwacji. Egon Brunswik wprowadził dla określenia ich termin racjomorficzny, aby zaznaczyć, że pod względem formalnym i funkcjo­nalnym są one wprawdzie ściśle analogiczne z pro­cedurami logicznymi, ale z pewnością nie mają nic wspólnego ze świadomym rozumem. Nasuwające się podejrzenie, że chodzi tu o procesy, które początkowo były natury racjonalnej, lecz zostały „stłumione”, w sensie psychoanalitycznym, i zepchnięte w podświa­domość, nietrudno obalić: przy procesach racjomorficznyeh odbywają się, również u dzieci z niedoroz­wojem umysłowym, a nawet u zwierząt, najbardziej skomplikowane operacje matematyczne, stereome- tryczne, statystyczne i inne, których na drodze ra­cjonalnej nie są w stanie dokładnie powtórzyć nawet uzdolnieni badacze.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.