NOWE CIŚNIENIE SELEKCYJNE

To nowe ciśnienie selekcyjne sta­wia go pod niejednym względem wobec wymagań przeciwnych niż te, jakie stwarzało ciśnienie uprzed­nie, zmierzające do maksymalnej wybiórczości mecha­nizmu wywoławczego. W liniowym, niepodatnym na modyfikację łańcuchu zachowań wrodzony mechanizm wywoławczy jest dla działania z popędu jedyną in­stancją, która „wie” kiedy i gdzie działanie ma być wykonane. Nieodzowna w tym przypadku wybiór­czość staje się nie tylko niepotrzebna, lecz wręcz nie­korzystna, kiedy drugi proces uzyskiwania informacji podejmuje swą rolę „instruktażu”. Ponieważ dopiero zwrotny meldunek działania końcowego zaspokajają­cego popęd powiadamia organizm, jaki moment, miej­sce i obiekt są najkorzystniejsze dla użycia danego sposobu zachowania, mniejsza selektywność mecha­nizmu wykonawczego staje się czynnikiem pozytyw­nym.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.