ODPOWIEDNIK PROCESÓW

Odpowiednikiem procesów motorycznego wdrażania są w sensorycznej połaci zachowania procesy tak zwa­nego uczulania (Sensitivierung, sensitatioń). Tak określa się obniżanie wartości progowych kluczowych bodźców jakiejś reakcji spowodowane przez wielo­krotne jej wywoływanie. Pierwsza reakcja niejako alarmuje zwierzę; chciałoby się rzec, antropomorfi- zując, że wzbudza ona jego uwagę. W przenośni tej zawiera się już także stwierdzenie, iż uczulanie jest na ogół bardziej doraźne niż wdrożenie motoryczne.Każda ze zdolności poznawczych omawianych  występuje u zwierząt i każda ma, niezależ­nie od innych, własną wartość dla zachowania gatun­ku, w którego służbie i pod którego selekcyjnym ci­śnieniem powstała.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.