OGROMNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE

Przede wszystkim jednak ogromny wpływ na funk­cjonowanie wszelkich procesów uczenia się uzyskuje odtąd tradycja uniezależniona dzięki myśleniu poję­ciowemu od obecności obiektu. Powstanie tradycji niezależnej od obecności obiektu sprawia, że wszystko, co wyuczone, staje się potencjo- nalnie dziedziczne. Wspomniałem już, że ze słowem „dziedziczenie” przywykliśmy wiązać pojęcie całkiem określonego procesu biologicznego i że zapominamy wskutek tego o pierwotnym prawniczym sensie terminu. Kiedy człowiek przedhistoryczny wynalazł łuk i strzałę, to odtąd posiadało te narzędzia nie tylko jego potomstwo, lecz gromada w całości i, w dalszej konsekwencji, nawet cała, być może, ludzkość. Prawdopodobieństwo, by łuk i strzała popadły w za­pomnienie było nie większe niż prawdopodobieństwo, że uwsteczni się, „zrudymentaryzuje” jakiś narząd cia­ła o porównywalnej wartości dla zachowania gatunku.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.