OPARCIE NA PORÓWNANIACH

Można wykazać, że wy­stępuje ono nie tylko w zastosowaniu przyimków, które wszystkie wszak oznaczały pierwotne stosunki przestrzenne, ale również czasowników i przymiotni­ków.”Już w pracy opublikowanej w roku 1954 wyraziłem pogląd, że przytoczony wywód językoznawcy „ma podstawowe znaczenie nie tylko dla historii języka, lecz bardziej jeszcze dla filogenetycznych dziejów my­ślenia w ogóle, zatem również dla myślenia przed- 1 niejęzykowego”. Pogląd ten znalazł niedawno po­twierdzenie ogromnej wagi w badaniach Noama Chomsky’ego i jego współpracowników.Opierając się na rozległych porównawczych stu­diach nad językami uczeni ci doszli do konkluzji, że pewne podstawowe struktury języka i myślenia są w tej samej formie właściwe i wrodzone wszystkim ludziom wszystkich kultur.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.