PIERWOTNA FUNKCJA

Osobliwe jest, że niejednokrotnie żaden z tych spo­sobów orientacji nie może zastąpić drugiego. Jak już zaznaczono, pierwotną funkcją obuocznego percypo- wania głębi jest namiar łupu, podczas gdy paralak- tyczna percepcja głębi służy orientowaniu się z grub­sza w rozmieszczeniu przeszkód. Ryby pełnomorskie, które jako drapieżniki dysponują znakomitym syste­mem widzenia obuocznego, nie potrafią go używać dla unikania przeszkód. Na wybrzeżu adriatyckim zda­rzyło mi się kiedyś widzieć, jak setki młodych z pew­nego gatunku belon (Belonidae) po prostu przypłynę­ły do brzegu i tam zginęły. Nie przypływały zbitą ła­wicą, lecz w pojedynkę, w metrowych odstępach, do­kładnie równolegle do siebie, kierując się najwyraź­niej jakimś czynnikiem orientującym — światłem, zasoleniem czy jeszcze czymś innym.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.