PIERWOTNA TREŚĆ

Pierwotnie treścią meldunku przekazywanego do „centrum” przez koordynację dziedziczną jest tylko „program wypełniono”, na co instancja nadrzędna każe ponownie włączyć hamowanie przed chwilą wstrzymane. Jedynie w wyjątkowych przypadkach działanie końcowe zaspokajające popęd ustaje wsku­tek „wybiegania się”, tzn. wyczerpania się specyficz­nego dla jego czynności pobudzenia, jak np. przy śpiewie wielu ptaków, który stopniowo, powoli ucicha.Jest bardzo prawdopodobne, że ciśnienie selekcji znalazło w mechanizmie omawianego tu prostego sy­stemu podatne miejsce, co pozwoliło mu przetworzyć mechanizm meldunków o wykonaniu w mecha­nizm meldunków o wyniku. Od działania końco­wego wymaga ta nowa funkcja znacznie większych świadczeń; jest ono jakby dzielnym żołnierzem, który dotąd potrafił jedynie meldować „rozkaz wykonano”, teraz zaś ma się nagle wykazać umiejętnością składa­nia najwyższej generalicji przemyślanych raportów o tym, jakie rezultaty przyniosła jego akcja, i nawet o tym, co generałowie zarządzili niesłusznie.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.