PODOBNIE JAK RUCH INSTYNKTOWNY

Podobnie jak ruch instynktowy, wpojony sposób ru­chu również jest „skrojony na miarę”, nie tylko wszakże w odniesieniu do ogólnych potrzeb gatunku, lecz także wobec całkiem szczególnych warunków ży­cia osobnika. Łatwo pojąć, jak wysoka jest wartość tego układu właściwości dla utrzymania gatunku. Najwyższa jest ona w przypadku zwierząt, które mu­szą dawać sobie radę w przestrzeni życiowej o złożo­nej strukturze i dużym urozmaiceniu. U istot na­drzewnych, które przemieszczają się za pomocą chwy­tających rąk i które zarazem są zazwyczaj zmuszone radzić sobie za pomocą wpojonego, dobrze opanowa­nego ruchu z drogą wśród gałęzi, w wyuczonej sek­wencji ruchów musi być przygotowany każdy literal­nie krok i każdy chwyt.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.