POJAWIENIE SIĘ ZACHOWANIA

Kiedy się rozważy, jakie skutki wynikły z zacho­wania eksploratywnego, zwłaszcza zaś jak doniosią rolę odegrało ono w wytworzeniu myślenia pojęcio­wego, zdumiewa, że tak nikłe na pozór zmiany i in­tegracje w uprzednio istniejących systemach zaowo­cowały takim przełomem. Aby mogło się pojawić za­chowanie eksploratywne, niepotrzebna byta istotna zmiana w funkcjonowaniu żadnego ze znanych me­chanizmów uczestniczących jako podsystemy w na­bywaniu reakcji warunkowych, żaden też nie stał się zbędny. Nowy „wynalazek” zasadza się jedynie na takim uogólnieniu zachowania apstencyjnego, że ce­lem jego nie jest już sytuacja wywoławcza określo­nego działania końcowego zaspokajającego popęd, lecz sam właśnie sytuacyjny układ, w którym zachodzi uczenie się.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.