POJĘCIE TAKSJI

W rzeczywistości występują wszelkie dające się po­myśleć formy pośrednie pomiędzy centralnie koordy­nowanymi sposobami poruszania się, na które me­chanizmy orientacji w ogóle nie mają wpływu, a ta­kimi, które ze swą nieograniczoną na pozór zdolno­ścią przystosowania i plastycznością są w dyspozycji rozeznania. Dobry przykład pierwszej z wymienio­nych skrajności stanowią ruchy instynktowe przy to­kowaniu u rozmaitych gatunków ptaków blaszkodziobych, drugiej zaś — tak zwane ruchy dowolne, o któ­rych już nadmieniałem (s. 184). Pojęciem taksji niejeden z dawniejszych badaczy obejmował łącznie, jako całostkę, zarówno składową polegającą na sterowaniu odruchowego iypu, jak i pęd lokomotoryczny, zawsze w praktyce endogenny i automatyczny — chociaż funkcjonalnie rzecz biorąc, jest to całostka.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.