POMOCE PAMIĘCIOWE

Mimo tego rodzaju „pomocy pamięciowych” w kul­turze ludzkiej, od centralnego systemu nerwowego jej nosiciela wymagana jest ogromna sprawność w gro­madzeniu mającej się kumulować tradycji. Arnold Gehlen, który określał człowieka jako istotę wybrako­waną i podkreślał niedostatek przystosowania narzą­dów ludzkich, przeoczył, że mózg człowieka jest na­rządem ponad wszelką miarę dobrze przystosowanym do zadań ludzkiego życia. Nie sposób wątpić, że roz­rost półkul mózgowych u naszych poprzedników roz­począł się w czasie, w którym fulguracja myślenia pojęciowego i mowy sprawiła, iż możliwe stało się dziedziczenie właściwości nabytych. Skutkom tego musiało być nagłe, fulguracyjne pojawienie się ci­śnienia selekcji na rzecz powiększenia półkul. Słysza­łem, jak wypowiedział takie przypuszczenie Jacąues Monod i to w formie najzupełniej oczywistej dygresji w toku pewnej dyskusji.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.