POŚRÓD ZWIERZĄT

Znamienne, że spośród zwierząt wyższych tylko tacy specjaliści od niewyspecjalizo­wania umieli się stać kosmopolitami. Szczur czy czło­wiek zdolni są z pewnością do stosunkowo niższych jedynie rekordów w sprawności fizycznej niż stwo­rzenie wysoce pod danym względem wyspecjalizo­wane, ale i szczur, i człowiek przewyższają swoich najbliższych zoologicznie krewnych wielostronnością motorycznych umiejętności. Gdyby człowiek wyzwał całą gromadę ssaków na zawody sportowe, nasta­wione na wielostronność i składające się na przykład z konkurencji 30 kilometrowego marszu, przepłynięci a 15 metrów, 5 metrów pod wodą z dodatkowym zadaniem wydobycia na określone miejsce kilku przedmiotów, na koniec zaś kilkumetrowej wspinaczki i po linie, co potrafi każdy przeciętny człowiek — to  nie znalazłby się ani jeden ssak, który by potrafił tak ; jak człowiek wykonać wszystkie trzy zadania.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.