POSTULOWANA ZDOLNOŚĆ

Ma­ło kto zdaje sobie sprawę jasno, w jak wielkiej mierze czynniki społeczne i kulturowe współokreślają ten aparat i jego funkcjonowanie, a tym samym wszystko, co uznajemy za prawdziwe, słuszne, niewątpliwe i rze­czywiste. Badacz, który postawił sobie za cel obiektyzację tego, co rzeczywiste, obowiązany jest znać i uwzględniać w rachunku kulturowo określone zdol­ności ludzkiego poznania i ich ograniczenia tak samo jak aprioryczne funkcje naszego aparatu światoobrazu.Jest to najtrudniejsze zapewne z zadań, jakie może sobie postawić człowiek w zmaganiach o obiektywne poznanie tego świata. Po pierwsze, postulowaną zdol­ność obiektyzacji krępują doznaniawartościujące, które stały się nam drugą naturą, po drugie zaś, kultura, życie duchowe jest najwyżej zintegrowa­nym systemem żywym na naszej planecie i bardzo nam trudno wspiąć się na jeszcze wyższy po­ziom, z którego moglibyśmy rozpatrywać kulturę.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.