POWSTAŁE W PROCESIE NAUKI

Ponieważ nie widzę żadnej zasadniczej różnicy po­między procesami, które uczestniczą w zwykłym wy­uczaniu się drogi a tymi, które mają udział w nauce najbardziej złożonych ruchów dobrze opanowanych, nie wydaje mi się potrzebne postulować z gruntu róż­ne procesy w centralnym systemie nerwowym dla wyjaśnienia uczenia się receptorycznego i motorycznego. To, co nowego powstaje w procesie nauki, za­równo w sferze receptorycznej, jak i motorycznej, za­sadza się na nowych połączeniach. Innymi słowy: modyfikacja adaptacyjna zawsze prawdopo­dobnie dotyczy synaps i jest nader blisko spokrewnio­na z indukcją w rozumieniu Spsmanna.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.