PRAWDZIWIE OBRONNE WIEŻE

Wymowniej świad­czą jednak o tym jeszcze dwie wieże, już prawdziwie obronne. Jedna z nich, po prawej stronie, na zakończeniu dłuższego skrzy­dła pałacu — to obronna wieża mieszkalna, zwieńczona również krenelażem na machikułach oraz dachem stożkowym i opatrzona strzelnicami w murze. Wieża ta, pełniąc ważną funkcję w syste­mie obronnym zamku, służyła jednocześnie za mieszkanie dla zbrojnej załogi. Między obronną wieżą mieszkalną a barbakanem, w skalistym zboczu, usytuowana jest masywna, niewysoka baszta cylindryczna — kazamata; tu, do chłodnego i wilgotnego lochu, wtrącano groźnych przestępców. Najważniejszym ogniwem w łań­cuchu umocnień zamkowych i zarazem najstarszą, w sensie ewo­lucyjnym, formą średniowiecznego zamku był jednak donzon (w Polsce i na Rusi zwany stołpem) — tu usytuowany między pałacem a budynkiem gospodarczym — najpotężniejsza, najwyż­sza wieża wieloboczna (co nie jest regułą), z przylegającą (też tylko tutaj) do niej wąską cylindryczną basztą.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.