PRECYZYJNA ZDOLNOŚĆ

To, co aparat zmysłowy i nerwowy prezentuje nasze­mu przeżywaniu w zakresie optycznym i akustycz­ny111) jest już zawsze rezultatem nader skompliko­wanych procesów przeliczeniowych, mających za cel wnioskowanie z danych zmysłowych o tych da­nych faktycznych pozapodmiotowego realium, które znajdują się u podłoża tamtych i które są rzeczywi­stością tkwiącą poza wszelkimi zjawiskami — co przypuszczamy jako zwolennicy realizmu hipotetycz­nego. Jak już zaznaczyłem na wstępie (s. 44), przy tym nieświadomym oczywiście „wnioskowaniu” naszego aparatu przeliczeniowego chodzi o to, by umożliwić ponowne rozpoznanie niezmienniczych w czasie ukła­dów wzajemnych i współobecności danych bodźco­wych.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.