PRZEDSTAWIENIE FUNKCJI

Aby przedstawić funkcje cząstkowe, zmuszony je­stem do nieuchronnych powtórzeń. Wielkie znaczenie percepcyjnej zdolności abstrahowania, orientacji prze­strzennej z centralną reprezentacją przestrzeni włącz­nie oraz zachowania eksploratywnego dla powstania człowieka — było mi już przed laty znane. Już wów­czas przedstawiałem te zdolności w sposób, do które­go nie miałbym dzisiaj zbyt wiele do dodania. Czego nie pojmowałem wtedy w pełni, opisując poszczególne zdolności, to tego, że trzeba było integracji tych wy­mienionych trzech umiejętności poznawczych i co naj­mniej dwóch dalszych, aby stworzyć ową jedyną w swoim rodzaju całość systemową, która jest zdolna do myślenia pojęciowego i której powstanie oznacza tak zwane „uczłowieczenie”.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.