PRZEMAWIAJĄCY FAKT

Za tym samym przemawia fakt, iż działanie to nie może być bynajmniej wyko­nywane dowolnie, ani też powtarzane na zawołanie, lecz wymaga bardzo określonej „inspiracji”, podobnie jak osiągnięcia właściwe wyższemu postrzeganiu po­staci. Cały proces naśladowania jest też w jakiejś mie­rze pokrewny zabawie w tym mianowicie, że może się rozgrywać tylko w spokojnym, pogodnym nastroju i w „odprężonym polu”. Kto zna z własnej obserwacji dziecięce naśladownictwo i naukę śpiewu młodych ptaków, wciąż na nowo zdumiewa się oczywistymi paralelami w obu procesach, które zachodzą u tak roz­maitych istot i których podłoża fizjologiczne są wedle wszelkiego prawdopodobieństwa odmienne.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.