PRZYSŁUGUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Tym, co wydobywane, są tu zawsze właściwości przysługujące przedmiotowi nie­zmienniczo. Można to zademonstrować szczegól­nie dobrze na przykładzie prostych stosunkowo osią­gnięć percepcji, które zwyczajowo nazywa się feno­menami stałości. Termin ten odnosi się do pojęcia określonego wyłącznie funkcjonalnie, gdyż mechani­zmy fizjologiczne, odpowiedzialne za tak rozmaite osiągnięcia, jak stałość barw i stałość kształtów, róż­nią się zasadniczo swymi przyczynowymi rodowoda­mi. Niemniej, wszystkie one, jak już zaznaczono, ma­ją za cel umożliwić nam rozpoznawanie rzeczy ze środowiska jako „tożsamych” — również wówczas, gdy okoliczności towarzyszące postrzeganiu fluktuują tak bardzo, że bezwzględne dane bodźcowe, które tra­fiają do naszych narządów zmysłowych, są za każdym razem zupełnie inne.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.