PRZYSTOSOWANIE BUDOWLI DO AKTUALNYCH WYMOGÓW

Podobnie rzecz się miała z budownictwem obronnym. Tam, gdzie zachowały się rzymskie warownie — kasztele czy burgi — wykorzystywano je w dalszym ciągu do celów obronnych, napra­wiając i przystosowując do aktualnych wymogów i taktyki walk. Dawne miasta, niemal całkowicie upadłe i zrujnowane w toku długich wojen, najczęściej były na nowo zasiedlane, lecz na skutek prawie całkowicie zamarłego handlu i rzemiosła nie mia­ły szans rozwoju. Zamieszkująca je ludność, wciąż prawie za­grożona, fortyfikowała się wprawdzie, otaczając osady wałem, palisadą lub nawet murem, lecz taki pierścień obwarowań obej­mował z reguły obszar znacznie mniejszy od dawnego miasta. W. Arles na przykład nowe „miasto” zamknęło się na terenie rzymskiego amfiteatru, którego mury zewnętrzne stały się teraz linią fortyfikacyjną. 

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.