Rodzina jest niezbędna do życia dla każdego człowieka

Rodzina jest praktycznie nieodzowną częścią życia każdego człowieka. Zazwyczaj człowiek rodzi się w rodzinie, czasami tylko nie ma rodziny od urodzenia, zdarzają się bowiem porzucenia, ale wtedy najczęściej o ile dziecko nie jest obciążone poważna choroba czy niepełnosprawnością znajduje rodzinę adopcyjną. Również dzieci wychowujące się w domu dziecka czują wielką potrzebę założenia swojej rodziny. Człowiek jest stworzeniem socjalnym i do poczucia szczęścia potrzebuje otoczenia przyjaznych mu ludzi. Rodzina funkcjonująca prawidłowo daje poczucie bezpieczeństwa oraz uczucie miłości i wsparcia wszystkich członków rodziny. Dziecko w takiej rodzinie uczy się prawidłowego funkcjonowania jako przedstawiciel swojej płci. Widząc na co dzień jak w rodzinie funkcjonują rodzice przyswaja sobie ta wiedzę a potem najczęściej przenoszą na swoje rodziny. Chyba, że dziecko w domu widzi to co nie powinno się w rodzinie zdarzać i w takiej sytuacji, kiedy dorośnie postara się aby w jego domu było zupełnie inaczej. Dziecko w domu uczy się jak powinna wyglądać rodzina.