ROZEZNANIE I UCZENIE SIĘ

Ich zdaniem, te ogólno­ludzkie, swoiste dla gatunku zdolności wytworzyły się pod ciśnieniem selekcji wywieranym nie przez po­rozumiewanie się, lecz przez myślenie logiczne. Ger­hard Hopp niezależnie od Chomsky’ego doszedł do poznania, które wyłożył w książce Evolution der Sprache ujid VerTiunft (Ewolucja języka i rozumu): uJęzyk jest nie tylko środkiem porozumiewania się na zewnątrz, lecz konstytutywnym skład­nikiem samego rozumu.” Zachowanie rozumiejące zdefiniowaliśmy wyżej (s. 68 i n.) jako funkcję mechanizmów informacji chwilo­wej. Jednakże na opisywane tu pod koniec najwyższe osiągnięcia zachowania rozumiejącego składają się również procesy uczenia się i odwrotnie, bardzo wiele’ procesów uczenia się obejmuje też elementy zacho­wania z rozeznaniem.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.