SENSOWNA REAKCJA

Dowiedzieliśmy się już o niezdolności rozmaitych ryb pełnomorskich do sensownej reakcji na dane przestrzenne. Również u zwierząt lądowych zachodzi scisły związek pomiędzy strukturą obszaru życiowe­go a umiejętnością opanowania go dzięki dobrej orien­tacji przestrzennej w zachowaniu. Otwarty step moż­na w pewnej mierze traktować jako dwuwymiarowy analogon pełnego morza, jednorodnego wzdłu;: wszy­stkich trzech osi przestrzeni. Porównując na przy­kład umiejętność rozeznania się w przestrzeni u bli­sko spokrewnionych form zwierzęcych, z których jed­na zamieszkuje step, druga zaś mieszka wśród skał lub na drzewach, jak choćby kuropatwa i przepiórka czubata czy antylopa oryks i kozica, znajdujemy zdu­miewające różnice w uzdolnieniach do ogarniania da­nych przestrzennych.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.