SPOŁECZNA KONSTRUKCJA RZECZYWISTOŚCI UZNAWANEJ

Dziedziczność właściwości nabytych sprawia też jed­nak, że powstaje nowy aparat poznawczy o zdolno­ściach ściśle analogicznych do zdolności genomu w tym sensie, że procesy nabywania i zachowywania in­formacji są w nim funkcją dwojako odmiennych me­chanizmów, które pozostają do siebie wzajem w sto­sunku antagonizmu i równowagi.Tradycja kultury ustanawia, czego i jak człowiek się uczy, zwłaszcza jednak wyraźnie odgranicza to, cze­go się uczyć nie wolno. Z książki Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna dowiadujemy się w jak wielkim stopniu kultura, do której należymy, wpływa na nasze funkcje poznawcze orzekając, co jest „prawdziwe” i „rzeczywiste”. „Aparat światoobrazu”, który przynosimy na świat z przyrodzenia, otrzymuje duchową, kulturową nadbudowę, która, podobnie jak struktury wrodzonych mechanizmów poznawczych, wyposaża nas w hipotezy robocze określające kierun­ki indywidualnego zdobywania dalszej wiedzy.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.