TOWARZYSTWO PROCESU

Praktyka, zarówno etologa, jak lekarza, uczy wciąż na nowo, że pewna prawidłowość powracająca w bardzo wielu poszczególnych doświad­czeniach, na przykład jakaś kolejność ruchów czy ze­spół objawów chorobowych, dopiero wtedy percypo- wana jest jako niezmiennicza postać, gdy obserwacja powtarzała się bardzo często, w niejednym przypad­ku dosłownie tysiące razy.Temu procesowi towarzyszą bardzo swoiste feno­meny podmiotowe. Zespół obserwowanych zjawisk interesuje nas i przyciąga, i zauważamy to na długo przedtem, nim potrafimy sformułować powody. Do­piero nieco później nasuwa się nam przypuszczenie, że w tym zespole zawarta jest jakaś regularność. Jedno i drugie wywołuje oczywiście potrzebę powta­rzania obserwacji.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.