TRADYCJA

Wśród wysoce rozwiniętych zwierząt żyjących spo­łecznie znana jest pewna liczba przypadków, w któ­rych wiedza nabyta osobniczo trwa jako dziedziczna w gromadzie również po śmierci owego osobnika. Kie­dy biolog używa czasownika „dziedziczyć”, przywy­kliśmy do tego stopnia, że chodzi o procesy genetycz­ne, iż zapominamy zbyt łatwo o pierwotnym, prawni­czym sensie tego słowa. Proces, w którym wiedza wyuczona przez jednego osobnika przekazywana jest drugiemu z pokolenia na pokolenie, nazywamy tra­dycją.Takie przekazywanie wiedzy może następować w dwojaki sposób.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.