TUŻ PRZED PRZESZKODĄ

Zachowanie zwierząt orientujących się przez wy­patrywanie różni się od opisanego przed chwilą w jed­nym istotnym punkcie: podczas gdy, jak widzieliśmy, przy orientacji paralaktycznej ruch lokomocyjny i umiejscawianie pokrywają się w czasie, u istot wypa­trujących są one rozdzielone. Lokalizacja odbywa się przed ruchem lokomocyjnym. Zwierzęta, które zdo­bywają orientację przez wypatrywanie „telotaktycz- ne , tzn. wprowadzając w miejsce maksymalnej ostrości widzenia obrazy jednego przedmiotu po dru­gim i w ten sposób obmacując niejako przestrzeń wo­kół siebie, czynią to nieustannie, same tkwiąc nieru­chomo w miejscu. Po tej fazie procesu orientowania się następuje ruch lokomocyjny, który jest już w peł­ni zorientowany i robi wrażenie zaplanowanego.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.