U NIŻSZYCH ZWIERZĄT

Również u niższych zwierząt bezkręgowych naj­wyższemu „ośrodkowi” centralnego systemu nerwo­wego przypadają poza hamowaniem i odhamowywamem koordynacji dziedzicznych jeszcze inne istotne zadania. Zwój nadprzełykowy, „mózg” dżdżownicy nie y o decyduje, czy i w jakiej mierze hamowana lub odhamowywana jest jakaś centralnie koordynowana endogenna koordynacja ruchowa, lecz równie;: 0 tym, który z będących do dyspozycji zwierzęcia sposo- bow poruszania się ma być w danym momencie użyty.Wprawdzie funkcjonalna całość złożona z jakiejś koordynacji dziedzicznej i nadrzędnych wobec niej mechanizmów hamowania stanowi zamknięty w so­bie i całkiem w zasadzie niezależny system, często jednak taki mechanizm, który służy przecież jednej tylko, wyraźnie określonej funkcji, nie panuje by­najmniej nad całą muskulaturą zwierzęcia, nie c a- łą się posługuje. Jest więc jeszcze pole dla innych procesow motorycznych.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.