U TORBACZY

U torbaczy wskazana ko­relacja jest mniej wyraźna, prawdopodobnie dlatego, że jest wśród nich wiele form, które poruszają się przy wspinaczce bardzo powoli i dla takiej przypo­minającej ruchy kameleona lokomocji nie potrzebują specjalnie dobrej orientacji w przestrzeni. Pewne jed­nak jest, że każde zwierzę, które po wykonaniu da­lekiego skoku uchwyci się celu cęgopodobną dłonią, najpierw wypatrywało go obuocznie.Wspinając się i posuwając w zwisie na rękach mał­py człekokształtne wyposażone w dłoń hakopodobną muszą dysponować nie mniej dokładnym rozeznaniem przestrzeni, niż inne chwytnorękie prymaty. Tylko jednak dłoni hakopodobnej przysługuje pewna szcze­gólna właściwość, którą zajmę się w podrozdziale o  zachowaniu z udziałem ciekawości i o samoeksploracji: chwytając, znajduje się ona w bezpośrednim są- siedztwie punktu skierowania wzroku.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.