U ŹRÓDEŁ MYŚLENIA POJĘCIOWEGO

Gdyby się poznało te zdolności jedynie jako występujące u zwierząt, trudno by wpaść na myśl, że mogą się one w ogóle zintegrować w sy­stem wyższego rzędu. Jak już zauważyłem (s. 81), wyższego systemu tak samo nie da się wydedukować z uprzednio istniejących systemów cząstkowych, jak zwierzęcia wyższego z jego niżej stojących przodków. Najbardziej jednak nieprzepowiadalne na podstawie znajomości funkcji cząstkowych są epokowe, zaiste, nowe zdolności, które wystąpiły jako swoiste właści­wości systemowe całości powstałej z integracji tam­tych funkcji: umiejętności myślenia pojęciowego i mo­wy, gromadzenia wiedzy ponadosobniczej, przewidy­wania następstw własnego działania, a tym samym odpowiedzialności moralnej.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.